X

Laatste nieuws

Gevolgen van luchtvervuiling voor spinazie uit eigen stad

Gevolgen van luchtvervuiling voor spinazie uit eigen stad
Een onderzoek van Marthe Ortolo aan de Wageningen Universiteit

Amsterdam is een van de meest vervuilende steden van Nederland. Auto’s, bussen, touringcars en scooters: de uitstoot door het verkeer is verantwoordelijk voor een groot deel van de luchtverontreiniging. Wat voor invloed heeft de vervuilde lucht op de stadslandbouw? Zijn groente en fruit uit de stad wel veilig voor consumptie, vragen sommige mensen zich wel eens af. Marthe Ortolo, studente van de Wageningen Universiteit, zocht het uit in het kader van haar masterscriptie.

Onderzoek
Marthe onderzocht spinazie in drie Amsterdamse moestuinen. De bladgroente is vanwege de grote bladeren en ruwe oppervlakte zeer gevoelig voor vervuiling. De spinazie werd geteeld in bakken met schone grond. Na blootstelling aan de stadslucht, gedurende een periode van 4 tot 6 weken, werd de spinazie geoogst en onderzocht in het laboratorium. Deze procedure werd driemaal herhaald in het voorjaar en in de zomer van 2017.

Resultaten
De eerste uitkomsten van het laboratoriumonderzoek laten zien dat het gehalte aan zware metalen, nitraat en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) relatief laag is. Ook zijn ze beneden de kritische waarden die de Europese Unie heeft vastgesteld voor groenten. De resultaten voor de drie proefopstellingen in Amsterdam, alle nabij grote wegen, zijn ongeveer gelijk. De uitkomsten komen overeen met de proefopstellingen die in Wageningen, in landelijk gebied, zijn uitgevoerd. Deze spinazie uit Amsterdam is dus veilig voor menselijke consumptie.


Onderzoek gedaan door Marthe Ortolo, Wageningen universiteit
*Bron artikel: Van Amsterdamse Bodem
*Bron foto: mijntuin.org

Tags:

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *